Reglament Meeting Perxa Open - Veterà


I MEETING PROMOCIÓ- OPEN SALT AMB PERXA
 CENTRE ATLÈTIC LAIETANIA
ESTADI MUNICIPAL D’ ATLETISME DE MATARÓ

DISSABTE 18 DE JULIOL DEL 2015


El Centre Atlètic Laietània, sota el control del Col·legi de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA), organitza el control  en pista, que es regirà sota el següent:

R E G L A M E N T
Art. 1 – Lloc i data de celebració:

Les proves es disputaran a l’ Estadi Municipal d'Atletisme de Mataró (Ctra. de Cirera s/n) el dissabte día 18 de Juliol del 2015.

Art. 2 – Participació:

Poden participar a les proves programades els atletes que tinguin tramitada la seva llicencia esportiva de la temporada actual. El cost de d'inscripció serà de 5 euros i el pagament es farà a la mateixa pista .
 Les inscripcions es faran a nurbi40@gmail.com abans del 16 de juliol. No s'acceptarà cap més inscripció fora d'aquest dia.

Art. 3 – Alçada dels llistons salt amb perxa

l'alçada dels llistons      9,30 h       Matalàs 1 : - 1,50 - 1,70 - 1,90 - 2,10 - 2,30 - de 10 en 10.
                                                       Matalàs 2 :   2,50 - 2,70 - 2,90 - 3 - 3,10 - 3,20 de 10 en 10
                                     
                                      11,30 h    Matalàs 1 ;  4,01 - 4, 21 - 4,41- 4,61 - 4,81 - 4,91 - 5,01 - 5,11 - de 5 en 5
                                                      Matalàs  2 : 3,01 - 3,21 - 3,41 - 3,61 - 3,81 - 4,01 - 4,21
            
Les alçades dels llistons inicials i cadències es poden ajustar segons participants i mínimes dels campionats.

Art. 4 – Proves i horaris:
Les proves i horaris seran els següents:

9,30 h -    Perxa Mixta 1
             Perxa Mixta 2

11,30 h  -    Perxa mixta 3
              Perxa mixta 4

Art. 5- 
Tot allò no previst en el present Reglament es fallarà d’acord amb les normes de la I.A.A.F. versió
espanyola.
Art. 6-
Els primers de cada categoria ( aleví, infantil, cadet, juvenil, júnior i veterà ) tant masculí com femení tindran una copa de guanyadors i el segon i tercer medalla commemorativa del 90 aniversari del club.
Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-ne
els participants i espectadors durant aquesta competició.
Art. 7-
 La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest Reglament.

CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA                         FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME